Rodinný dům v Brné

Zajímavá realizace Lindab Stavby - rodinný dům ve svahu 

Podsklepený dvoupatrový rodinný dům v obci Brná u Ústí nad Labem o půdorysu 10 x 8 m je umístěn ve velmi svažitém terénu s vyhlídkou na labský kaňon, což kladlo vysoké nároky na použité komponenty i na postup výstavby. Díky systému LINDAB STAVBY, zastřešujícího mj. využití prvků LindabConstruline, LindabSeamline či LindabRainline, se podařilo zrealizovat kvalitní nízkoenergetickou stavbu ve velmi krátkém čase sedmi měsíců.  

Moderní rodinný dům vznikl na místě, kde kdysi stávala dřevěná chalupa. Investor se rozhodl novostavbu umístit až na samotný vrchol velmi příkrého svahu stavební parcely s cílem mít co nejlepší výhled na členitý kaňon řeky Labe. Svažitý terén znamenal velmi komplikovaný přístup pro těžkou techniku, a tak bylo nutné volit stavební postupy a materiály, které se s touto překážkou co nejlépe vyrovnají. Systém LINDAB STAVBY, skládající se z jednotlivých komponentů Lindab z kvalitní oceli, byl vybrán z několika důvodů. Blíže je popisuje Pavel Růna, jednatel a ředitel divize Profil společnosti Lindab s. r. o.: „Mezi nejdůležitější výhody v případě rodinného domu v Brné patřila rychlost výstavby díky tomu, že Lindab používá technologii tzv. suchého procesu bez použití vody, která je běžná například při zdění. Jedná se vždy o stavebnicový systém, který právě v případě extrémních terénů jako je tento dokáže díky výrobě na míru ušetřit náklady. Vzhledem k minimu odpadu je i velmi šetrný k životnímu prostředí. V neposlední řadě ve prospěch systému LINDAB STAVBY hovořily i dlouholeté zkušenosti Lindabu s realizacemi nízkoenergetických domů v obdobně náročných podmínkách.“

 

Novostavba byla realizovaná systémem LindabConstruline. Na rekonstruovaný zděný suterén po původní chalupě a novou železebetonovou základovou desku bylo sestaveno z tenkostěnných ocelových prvků LindabConstruline první a druhé nadzemní podlaží. Nosná konstrukce obvodových stěn je tvořena štěrbinovými profily RY/SKY 120 opláštěnými sádrovláknitými deskami Fermacell a vyplněnými izolací z minerální vlny. Provětrávaná fasáda má obklad z exotických dřevin. Konstrukce stropu a střechy je tvořena profily Lindab C/U. Přesah střechy je vytvořen z dřevěných trámků, sklon střešní roviny činí 5°. Na střechu byla použita krytina se stojatou drážkou LindabSeamline s povrchovou úpravou Elite MAT a odstínu tmavě šedá, k níž ladí okapový systém LindabRainline v tomtéž odstínu a povrchové úpravě Elite..

V náročném svažitém terénu se nejprve bylo potřeba vypořádat s bouracími pracemi a rozsáhlými zemními úpravami. Původní dřevěná chalupa byla stržena, její základy byly částečně využity a rozšířeny pro nový zděný suterén. Po doplnění nosné konstrukce suterénu ocelovými průvlaky byla vytvořena nová železobetonová deska. V místech, kde je základová deska nejvíce zaříznuta do terénu, byly vytvořeny nové opěrné stěny. Další terénní úpravy bylo třeba vykonat v souvislosti s napojením domu na domácí čistírnu odpadních vod.

Samotná montáž ocelového skeletu dvou nadzemních podlaží byla započata ve třetím měsíci výstavby. Sestavení stěnových modulů prvního nadzemního podlaží bylo hotovo již za týden. Poté mohlo následovat jejich usazování a kotvení k základové desce. Pro obvodové stěny byly využity štěrbinové profily Lindab RY/SKY 120, které mají právě díky štěrbinám nižší prostup tepla než plnostěnné profily a lze s nimi proto dosahovat lepších hodnot součinitele prostupu tepla obvodových stěn (U). Skladba obvodové stěny obsahuje celkem 220 mm izolace mezi profily ve vnitřní instalační předstěně a na fasádě, což vede k U=0,185 W/m2K.

Uprostřed čtvrtého měsíce výstavby byla již hotová celá nosná ocelová konstrukce domu včetně skladby střechy, dřevěných trámků vynášejících přesah střešní konstrukce, krytiny se stojatou drážkou LindabSeamline v tmavě šedém odstínu a okapovým systémem LindabRainline. Skladba střechy obsahuje celkem 250 mm izolace z minerální vlny, která je nesena konstrukcí zavěšeného podhledu. Výsledný součinitel prostupu tepla skladby střechy je U=0,150 W/m2K. Skladba stropu 1. NP je tvořena profily Lindab C/U, galvanickým trapézovým plechem Lindab LTP20/0.6, zásypem a podlahovými prvky Fermacell.

Na konci šestého měsíce byly dokončeny všechny podstatné části stavby, skladby obvodových a vnitřních stěn, výplně otvorů (okna a dveře), skladby podlah, rozvody elektřiny, topení a vody. V závěru pak byla instalována provětrávaná fasáda s dřevěným lakovaným obkladem z exotických dřevin. Kvalitní nízkoenergetický dům s moderní architekturou se tak s využitím systému LINDAB STAVBY podařilo zrealizovat za pouhých 7 měsíců od začátku výstavby.

Díky obdobným vlastnostem, které rozhodly ve prospěch využití systému LINDAB STAVBY v případě rodinného domu v Brné, je systém a jeho jednotlivé komponenty využíván nejen u obytných staveb (např. bytové domy, komerční budovy, stavby občanské vybavenosti aj.), ale i u průmyslových staveb, například zemědělských a výrobních hal či skladů.

 

Tisková zpráva, Praha, 30. září 2013