Lindab Roof

Rekonstrukce plochých střech na šikmé

Při pohledu okolo sebe vidíme řadu budov z 20. století, které se potýkají s nevhodně navrženými a chybně provedenými plochými střechami. Jejich správci vynakládají nemalé finanční prostředky do jejich oprav a neustávající údržby. Pro tyto případy vyvinul Lindab řešení, jímž je rekonstrukce plochých střech na střechy šikmé. Spojením lehké ocelové konstrukce a trapézových plechů vznikne jednoduchá samonosná nástavba šikmé střechy, která problémy vyřeší přirozenou cestou. Díky své lehké konstrukci lze tento systém aplikovat na staré i nové budovy s podélným nebo příčným nosným systémem, panelové, zděné i ocelové a také na dřevostavby.

Systém rekonstrukce ploché střechy na šikmou LindabRoof se skládá z nosné konstrukce tvořené tenkostěnnými ocelovými profily. Kvalitní švédská krytina s potřebnými doplňky a okapovým systémem tento celek uzavře. Komplexní systém v provedení sedlové, valbové nebo pultové střechy od jednoho dodavatele. Ocelový systém navržený „na míru“ je použitelný pro jakýkoliv nosný systém a tvar budovy.

 •  

  NOSNÝ SYSTÉM

  LindabConstruline se vyznačuje nízkou vlastní hmotností a současně vysokou pevností. Tuto přednost zajišťuje použití za studena válcovaných pozinkovaných Z a C profilů. Stojky, tvořené C profily se kotví pomocí U- patek v modulu nosných stěn na střešní panel po celé délce budovy. Postupně se tvoří hřebenová řada ze Z profilů, na kterou navazují ztužující C profily a další stojky a patky. Tento rastr se nakonec prováže dalšími Z profily jako vaznicemi. Tento vaznicový systém přenese zatížení od vlastní hmotnosti, sněhu a větru přímo do nosných stěn a původní střešní panely tak nebudou přetížené.


  STŘEŠNÍ KRYTINA

  Krytina Lindab Coverline se používá ve formě samonosného trapézového plechu LTP45 (případně LTP20 nebo tašková tabule LindabTopline) s polyesterovou povrchovou úpravou v řadě barevných odstínů. Do vaznic se kotví pomocí samořezných šroubů s EPDM podložkami, čímž vzniká pevný a vodotěsný spoj. Správným vyvedením stoupaček, odvětráním kanalizace a bytových jader nad střešní plášť a použitím odvětraného hřebene doplněného odvětrávacími hlavicemi, odpadnou obavy z nadměrné kondenzace vodní páry v podstřešním prostoru. Minimální sklon střešní roviny 10° - 15° je dostatečný na bezpečný odtok vody i při větším větru. Součástí dodávky systému je i potřebné příslušenství či bezpečnostní prvky střechy.

  OKAPOVÝ SYSTÉM

  Okapy Lindab Rainline dodávané v několika kombinovatelných barvách a se širokým sortimentem komponentů. Montuje se na vyrovnávací přizvednutou konstrukci na atice, díky které je možno dešťovou vodu zaústit i do existujících střešních vpustí. Z dlouhodobého hlediska je však spolehlivějším řešení odvod vody mimo půdorys budovy prostřednictvím vnějších svodů.

  PŘIDANÁ HODNOTA

  Součástí dodávky je kompletní návrh systému a zajištění statického výpočtu a montážní dokumentace pro projektanta i montážní firmu. Samozřejmostí je i odborný dohled na průběh samotné montáže. Dodávka sytému prostřednictvím autorizovaného partnera společnosti Lindab zajistí rychlou (30 m2 / den) a bezproblémovou montáž s minimálním rušením pohodlí nájemníků. Vlastní hmotnost systému (cca 15 kg/m2) má zanedbatelný vliv na statiku objektu. Bezúdržbový a nehořlavý systém umožňuje i dodatečné zateplení.


  Přínosy systému LindabRoof

  - lehká šikmá střecha nad plochou střechou – sedlová, valbová, pultová
  - vhodné pro panelové domy, bytové domy, administrativní, průmyslové objekty...
  - lehká ocelová konstrukce
  - střešní krytina trapézový plech nebo tašková tabule
  - odvodnění do stávajících vpustí nebo vně objektu
  - prvky zabezpečení střechy
  - zatížení vlastní hmotností cca 15 kg/m2
  - nehořlavý střešní systém
  - dodatečné zateplení střešního pláště volně kladenou izolací
  - kompletní realizace od smluvních partnerů Lindab

   

Reference