C - profil

Tenkostěnný paždík C 

Paždíky C jsou často používány u ocelových stavebních konstrukcí jako orámování oken a dveří, jako nosné prvky vnitřních stěn, okrajové vaznice i nosné prvky lehkých konstrukcí. Paždíky C mají rozdílné šířky pásnic, což umožňuje vytvářet uzavřené profily. Ke spojovacím účelům slouží nižší paždík CI, který lícuje s vnitřním povrchem paždíku C nebo profil U4. Paždíky C jsou dodávány ve výškách od 70 mm do 200 mm v tloušťkách stěny od 0,7 mm do 3,0 mm. Profily C mohou být využity i jako konstrukční stojky stěnových modulů, případně nosných konstrukcí. K tomu společně s C profily slouží profily U4. Jejich vnitřní rozměr vyhovuje rozměru C profilu, takže lze oba profily do sebe zasunout.

 

 

  •  

    Cl - spojovací profil je vyráběn v rozměrech odpovídajících profilům C.

Reference