Solární energie: trend budoucnosti

Stejně jako další evropské země se i Česká republika vydává na cestu od neekologických fosilních paliv, jejichž zásoby v přírodě se stále zmenšují, k energii z obnovitelných zdrojů. K těm patří nejen využívání vodních či větrných elektráren, ale v neposlední řadě i energie ze slunce. Podíl, který má využívání energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v zemích EU, se od doby před 15 lety více než zdvojnásobil (v roce 2004 činil pouhých 8,5 %). Svůj klimaticko-energetický plán má také Česká republika: podle tuzemského Ministerstva průmyslu a obchodu celkové náklady na obnovitelné zdroje elektřiny převýší v ČR do roku 2030 bilion korun. Přiblížíme se tak požadavku Evropské unie, aby se podíl obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2030 zvýšil na 23,8 %.

Přes to přese všechno je Česko v porovnání s dalšími evropskými zeměmi ve využívání energií z obnovitelných zdrojů až v dolní polovině žebříčku. A není asi velkým překvapením, že v jeho čele je s obrovským náskokem Švédsko, následované Finskem – severské státy, kde je respekt k životnímu prostředí a šetrnému využívání přírodních zdrojů zakotven v myslích generací snad od nepaměti. Lindab, jehož mateřskou zemí je právě Švédsko, je v této oblasti průkopníkem. Vycházíme tak vstříc rostoucímu zájmu Čechů o nové solární instalace: jen v 1. pololetí letošního roku připojily distribuční společnosti do sítě více než 1200 instalací o celkovém výkonu více než 7,5 megawattu. A stejné tempo se předpokládá i nyní ve 2. pololetí, čímž Česko dosáhne na nejlepší výsledek za posledních 5 let. Pro majitele rodinných domů v ČR, kteří se chtějí chovat ekologicky a ještě spořit náklady na provoz domu, jsme nedávno přišli s revoluční novinkou: elegantní střechou, která vyrábí elektřinu - a přitom to na ní vůbec není vidět! Náš systém Lindab Solar Roof má totiž tenkovrstvé solární panely o vysokém výkonu integrované do střešních krytin Lindab SRP Click či Lindab Seamline již ve výrobě. Střecha tak vypadá opravdu esteticky a zelenou elektřinu vyrábí i ve zhoršených světelných nebo náročnějších klimatických podmínkách. Záruka výkonu solárních panelů je 90 % po 10 letech a 80 % po 25 letech., přičemž jejich technická životnost přesahuje 30 let. Na systém Lindab Solar Roof můžete získat dotace z programu Nová zelená úsporám.

Protože ale nemusí vždy svítit slunce, jsme připraveni i na to, když kape. Součástí našeho propracovaného okapového systému Lindab Rainline, již léta nejžádanějšího na tuzemském trhu, je i odbočka do sudu. Tu jde připojit prakticky ke všem typům okapů – a zachytit tak „dešťovku“ pro kropení trávníku nebo zalévání záhonů. Letos v létě byl o tento prvek našeho okapového systému vůbec největší zájem. Těší nás, že důležitost šetrného využívání přírodních zdrojů si u nás začíná uvědomovat stále více lidí!